Executive & Extra Executive bonus

Cilj: Omogočiti uspešnim Promotorjem, ki gradijo velike mreže, prikaz dela v tem izjemnem okolju.

Ko Promotor v enem obračunskem obdobju ustvari večji promet od 8.000 CV, v tem obračunskem obdobju preide na Executive Level. Vsak Commision Value, ki ga Promotor ustvari v svojem pay teamu in je večji od 8.000 CV, se pretvori v 1 Akcijo iz Executive Fonda v tem obračunskem obdobju. Executive Fond znaša 4% od vseh ustvarjenih CV-jev v sistemu two 4 better life. Vrednost 1 Akcije se izračuna z deljenjem vsote CV-jev iz Executive Fonda s številom akcij, ki so jih ustvarili vsi Promotorji v Executive Level v tedenskem obdobju.
Executive bonus za Promotorja X = število akcij Promotorja X x vrednost akcije v obračunskem tednu.

Executive Bonus Promotorja predstavlja zmnožek vrednosti 1 Akcije in števila Akcij, ki jih je posamezni Promotor ustvaril v plačilnem obdobju:

Executive Bonus Promotorja = vsota Akciji x vrednost Akcije *

* Vrednost Akcije = 4% celotnih CV: Akcija vseh Promotorjev

Cilj ExtraExecutive bonus-a je predstavljati najvišjo stopnjo stimulacije programa mrežnega marketinga. Kot je binarni sistem značilen za statistično razporeditev provizij, se v določenih plačilnih obdobjih lahko zgodi, da se provizija za Managing Level v celoti ne izplača.

V takem primeru se 0,50 odstotka prihrankov prenese v poseben fond, ki služi izplačevanju provizij Extra Executive bonusa.

Vsi Promotorji, kvalificirani v Extra Executive Level si delijo sredstva v enakih vrednostih za vsako plačilno obdobje posebej.

S kvalifikacijo v Extra Executive Level najmanj 4 X v kvartalnem obdobju, Promotor prejme pravico do predavanja na seminarju v okviru BluVela programa.