Direct sponsorship bonus

Cilj: Nagrajevanje najaktivnejših Promotorjev za motivacijo, izobraževanje in pomoč novim Promotorjem v namen čim prej se osamosvojiti.

Promotor sme v sistem vpisati neomejeno število Promotorjev, na katerokoli stran veje in kakršnokoli globino.

S tem on postane njihov Team Leader, medtem, ko je njihov Sponzor oseba, ki je rangirana tik nad njimi.

Na vsa vpisana naročila, ki jih izvede novi Promotor, njegov Team Leader prejme Direct Sponsorship Bonus, ki znaša 4% od vsakega naročila Promotorja v njegovi mreži.

Do tega bonusa je Team Leader upravičen, ne glede na katerem nivoju v mreži se nahaja, pa tudi takrat, ko doseže Liberty Fond nivo.