O podjetju

Blu Vela predstavlja inovativni marketinški sistem. Ta sistem gradijo edinstvena informacijska podpora in inovativni pristop trgu, kar zagotavlja visoko stopnjo zadovoljstva strank ter možnost za razvoj majhnega, inovativnega podjetništva na področju proizvodnje in distribucije (prodaje).

BluVela ponuja rešitev tržnega problema s katerim se danes srečujemo: Potrošniki kupujejo ne-inovativne izdelke - ker manjši inovatorji ne morejo prodreti v velike sisteme proizvodnje in distribucije. katerih ne poznajo – ker razen vlaganja v dviganje vrednosti blagovnih znamk skoraj nihče več ne vlaga v izobraževanje in dvosmerno komunikacijo s strankami, na mestih, ki so neprikladna – ki so oddaljena od njihovih domov in v katerih jih nihče ne pozna, za vse manj denarja – ker so predhodno milijoni ljudi zaposleni v manjših proizvodnih obratih in maloprodaji izgubili delo.

BluVela je marketinški sistem, ki zagotavlja da stranke uživajo v udobnem nakupu, kar se doseže s pomočjo naslednjega načina plasiranja izdelkov:

  • Stranka razume namen ter bistvo izdelka kakor tudi njegove lastnosti in način kako rešuje njen problem,
  • proces nakupa je učinkovito postavljen, saj temelji na nizkem vložku energije in drugih virov s strani strank, kakor tudi proizvajalcev in distributerjev,
  • proces nakupa vsebuje čustveno in humano komponento, saj je njegovo bistvo vzpostavljen dober odnos proizvajalcev in prodajalcev do potrošnikov,
  • vsi izdelki in storitve imajo tržno sprejemljivo ceno, generator rasti pa je zadovoljstvo strank in njihova želja po aktivnem sodelovanju širjenja poslanstva.

Vizija

Ustvarjanje globalnega, stabilnega in samozadostnega sistema, ki zagotavlja zbiranje informacij o dejanskih potrebah strank, njihov hiter prenos na področje inovacij v proizvodnji in spodbujanje inovatorjev. Vse to zaokrožajo vrhunske storitve v prodaji, distribuciji in logistiki. Na ta način zagotavljamo delo velikemu številu ljudi.

Timsko delo

Raznovrstne potrebe različnih področij, kot so proizvodnja, marketing, mrežni marketing, maloprodaja, logistika, pravo, in ostala potrebna področja za uresničitev poslanstva in poslovnih ciljev, so zahtevale sestavo vrhunskega tima mladih, ambicioznih ljudi, predanih svojemu delu.

Poslanstvo

Posameznikom pomagamo razviti lasten potencial in uresničiti lastne cilje s pomočjo zagotavljanja podjetniške ideje globalni skupnosti, ki spodbuja in priznava ta prizadevanja.

Intergiteta

Osebna in profesionalna integriteta celotnega tima, kakor tudi naših Promotorjev in Partnerjev je v središču vseh naših aktivnosti. K razvoju projekta BluVela kakor tudi k vsem našim strankam, partnerjem in celotni skupnosti, pristopamo z iskrenostjo in s spoštovanjem.