Stimulacije za Friend

Cilj: Nagrađivanje potrošača koji u kontinuitetu koriste proizvode iz Blu Vela programa.

Svaki registrovani potrošač (Friend) u 24betterlife sistemu dobija svoj kod. Sve kupovine koje potrošač obavi, bilo kupujući preko portala www.bluvela.eu ili poručivanjem preko Promoter i Partner, se kumuliraju do iznosa od 200 CV*.

Svaki ciklus od 200CV kumulirano Friendu donosi pravo na 1 bonus kupovinu. Bonus kupovina, znači mogućnost da Friend poruči količinu proizvoda koju želi sa 15% popusta.

Tokom bonus kupovine potrošač ne kumulira CV koji se ostvaruju tom kupovinom, a svi njegovi viši sponzori (čitava linija up-line) dobijaju 50% CV koje on ostvari tom kupovinom. Bonus kupovina se može realizovati samo putem direktne kupovine preko internet sajta www.bluvela.eu, ili preko Partnera. Promoteri, ne mogu obavljati Bonus kupovine u ime Friend iz svoje strukture.

Potrošač može kumulirati nelimitiran broj bonus kupovina i one su jasno izražene na sajtu Blu Vela.

*Sem ukoliko za pojedinačnu zemlju nisu usvojeni drugačiji limiti, o čemu se možete informisati na sajtu www.bluvela.eu