Koji Vam tip članstva najviše odgovara

Friend

Kupovinom bilo kog proizvoda iz programa Blu Vela, potrošač ima pravo da se registruje. Dobijanjem koda, registrovani potrošač - FRIEND, dobija mesto u binarnoj organizaciji i može uživati u Bonus kupovinama. Na svakih 200* Commision Value** kumuliranih kupovina, potrošač stiče pravo na bonus kupovinu. Bez obzira koliko proizvoda kupio tokom bonus kupovine, Friend dobija 15% popusta. FRIEND u bilo kom momentu može unaprediti status u PROMOTER, kupovinom promoter kita. FRIEND nema pravo da registruje druge FRIEND ili PROMOTER. Članstvo u poziciji Friend se ne obnavlja godišnje.

*osim za zemlje van EU, gde se pravo na bonus kupovinu ostvaruje sa 100CV kumuliranih kupovina

**CV - Commision Value je dodeljena obračunska vrednost za svaki proizvod iz prodajnog asortimana BluVela. Na sajtu www.bluvela.eu uvek možete pronaći važeći cenovnik, koji sadrži CV za svaki pojedinačni proizvod.

Promoter

Kupovinom Promoter Kit, u vrednosti od 340CV* fizička osoba postaje PROMOTER u programu two4better life. Promoter dobija svoj kod, mesto u binarnoj organizaciji i sva druga prava prema two4better life programu. 2 načina i 4 mogućnosti ostvarenja provizija su pred Promoterom. Članstvo PROMOTERA traje godinu dana i obnavlja se kupovinom Renew Promoter Kit u vrednosti od 340CV.

*osim za zemlje van EU, gde je vrednost Promoter Kit 170CV.

Partner

Partner je pravna osoba, koja se bavi maloprodajom proizvoda iz programa Blu Vela i snabdevanjem svih Friend i Promotera koji su pomoću Blu Vela software usmereni ka tom maloprodajnom objektu. Uslov za ovaj status je kupovina Partner Kit i ulazak u AOS (auto-order sistem). Kriterijumi za početak registracije partnera opisani su u dokumentu pravila i procedure.