Način ostvarivanja Commition Value

Svaki proizvod iz programa Blu Vela ima svoju cenu i broj koji predstavlja Commission Value (CV).

Svaki Friend, Promoter ili Partner ostvaruje 2 vrste Commission Value (CV):

  • CV iz ličnih kupovina
  • CV iz kupovina Friend & Promoter & Partner iz svoje mreže

Sve lične kupovine koje se obave putem Internet sajta www.bluvela.eu ili preko Promotera i Partnera, donose pravo na ostvarenje ličnih CV.

Lični CV se pripisuju Promoteru uz pomoć posebne procedure koja uvek optimizuje balans dve grane a time i broj CV u pay teamu.

Strukturni CV, su CV koji ostvare Promoteri i Partneri, svim kupovinama registrovanih Friend, Promoter ili Partner u svojoj mreži.

Lični i strukturni CV čine osnov za obračun svih bunusa za Promotere i Partnere u two4better life programu.