Direct sponsorship bonus

Cilj: Nagrađivanje najaktivnijih Promotera za razvoj tržišta u vidu edukacije
i podrške novoupisanim Promoterima kako da oni razviju svoj posao.

Promoter može lično upisati neograničen broj drugih Promotera, u svoj Power ili Pay Team, u bilo koju svoju dubinu. Tada on postaje njihov Team Leader, dok je njihov Sponzor osoba na koju su novi Promoteri direktno upisani.

Na sve porudžbine koje novoupisani Promoteri izvrše za potrošače iz svojih mreža njihov TeamLeader biva nagrađen sa Direct Sponsorship Bonusom, koji iznosi 4% od ukupnog broja CV koji naruči svaki njegov direktno upisani Promoter za potrošače iz svoje mreže.

Ovaj bonus, Team Leader prima bez obzira na kom nivou u binarnoj organizacija da se nalazi, pa čak i kada dostigne Liberty Fund nivo.