Binarna organizacija

Binarna mreža je model izgradnje mrežnog marketinga u kome Promoter može registrovati nelimitiran broj Friend, Promoter ili Partner, ali oni uvek bivaju smešteni u jedan od 2 maksimalno moguća tima:

  • power team - je snažniji team, odnosno onaj koji tokom obračuna ima više ostvarenih bodova, donosi pravo na ostvarenje svih bonusa u programu two4better life.
  • pay team - je slabiji tim, ali onaj koji donosi pravo na ostvarenje svih bonusa u programu two4better life

Pozicioniranje novih Friend, Promoter ili Partner vrši sofware automatski poštujući sledeći princip:

Novo upisani Friend, Promoter ili Partner se smešta u SLABIJU GRANU
i to u NAJVEĆU DUBINU u odnosu na sponzora

Slabija grana je ona koja u momentu upisa novog F&P&P ima manje bodova. Najveća dubina, u smislu ovog pravila, je dubina koja je najudaljenija od sponzora, ali se nalazi u slabijoj grani.

Navedeno pravilo, obezbeđuje poštovanje principa maksimizacije zarade za sponzora koji upisuje novog F&P&P.
Istovremeno pravilo omogućava i dovoljno fleksibilnosti, jer sponzor može upisati novog F&P&P na bilo kog drugog sponzora unutar svoje mreže (navodeći njegovo ime u polju sponzor na Pristupnici za novog
saradnika).

U zavisnosti od ostvarenog broja CV u svom slabijem timu (Pay team), Promoter se nalazi u jednoj od navedene 4 pozicije:

Pozicije Pay Team Cumulativ Provision Kind of Bonuses
Starter Level
CV<500
  1) Direct Distribution
2) Direct SponsorShip
Managing level
500<CV<8000
  1) Direct Distribution
2) Direct SponsorShip
3) Infinity Bonus
Executiv Level
CV>8000   1) Direct Distribution
2) Direct SponsorShip
3) Executive Bonus
4) ExtraExecutive Bonus
Fond Liberty   350.000 CV 1) Direct SponsorShip
2) Liberty Bonus
3) New Code Bonus