Stimulacije za Friend

Cilj: Nagrađivanje potrošača koji u kontinuitetu koriste proizvode iz Blu Vela programa.

Svaki registrirani potrošač (Friend) u 24betterlife sustavu dobiva svoj kod. Sve kupovine koje potrošač obavi, bilo kupujući preko portala www.bluvela.eu ili transakcijama putem Promoter i Partner, se kumuliraju do iznosa od 200 CV *.

Svaki ciklus od 200CV kumulirani Friend donosi pravo na 1 bonus kupnju. Bonus kupovina, znači mogućnost Friend poruči količinu proizvoda koju želi sa 15% popusta.

Tijekom bonus kupnje potrošač ne kumulira CV koji se ostvaruju tom kupovinom, a svi njegovi viši sponzori (čitava linija up-line) dobivaju 50% CV koje on ostvari tom kupovinom. Bonus kupovina se može realizirati samo putem direktne kupovine preko internet sajta www.bluvela.eu, ili preko partnera. Promoteri, ne mogu obavljati Bonus kupovine u ime Friend iz svoje strukture.

Potrošač može kumulirati nelimitiranim broj bonus kupnja i one su jasno izražene na sajtu Blu Vela.

* Sem ukoliko za pojedinačnu zemlju nisu usvojeni drugačiji limiti, o čemu se možete informirati na sajtu www.bluvela.eu