Liberty Fond

Promoteri tijekom vremena kumuliraju različite vrste bonusa (sve sem direct distribution), a kada taj kumulativ u bruto iznosu dostigne iznos od 350.000 CV, Promoter prelazi u Fond Liberty.

Fond Liberty iznosi 4 posto od ukupno ostvarenog Commision Value na mjesečnoj razini i dijeli se linerano na sve Promotere koji se nalaze na ovom nivou. Isplata iz ovog Fonda se vrši jednom mjesečno i to do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

New Code Bonuses

Ulaskom u Liberty Level Promoter stječe pravo na otvaranje još dva koda, od kojih se svaki nalazi između "starog" promoterovog koda i njegovih izravnih Friend ili Promoter koji se nalaze u Power i Pay team, čime mu se omogućava nastavak rada i pravo da još 2 puta dostigne Liberty Level sa novo dobivenim kodovima.