Zašto učestvovati u Blu Vela projektu

BluVela je snažna ideja kojom se pruža šansa malom preduzetništvu, bilo da je ono na strani proizvodnje, komunikacije, mrežnog marketinga ili prodaje da realizuje svoj inovativni potencijal. Brzina procesa od ideje do realizacije je garant svim partnerima da će ono što su zamislili operativno i videti na tržištu.

Efikasnost BluVela sistema u uvodjenju novih proizvoda na tržište uslovio je izvanredan spoj najsavremenijih naučnih dostignuća i originalnih inovatorskih rešenja sa našim projektom. Metodologija ocene usklađenosti pojedinog novog tehnološkog rešenja i potreba naših klijenata, čije navike, želje i zahteve veoma dobro poznajemo uslovljavaju veoma visok stepen sigurnosti u uspeh inovacije.

Kontrola kvaliteta i partnerstvo samo sa najrenomiranijim naučnim institucijama i proizvodjačima, garantuje realizaciju principa:

6 meseci
od prihvaćene inovacije do njene realizacije na tržištu,

Naši klijenti zbog svega toga uživaju u mogućnosti da koriste originalne, jedinstvene i tehnološki najnaprednije proizvode, bez obzira koji deo programa BluVele koriste.

BluVela je prodajni sistem koji Vam omogućava da proširite bazu svojih partnera, od klijenata pa sve do malih maloprodaja.

Niski troškovi

Da bi ste pokrenuli sopstveni posao u BluVela ne trebaju vam značajna ulaganja. Kupovinom Promoter Kit-a dobijate šansu da koristite izvanredne proizvode iz Programa Blu Vela po povoljnijim uslovima, da učestvujete u razvoju misije BluVela edukujući vaše prijatelje o kvalitetu i značaju tih proizvoda i konačno, da proširite Vaš biznis saradnjom sa maloprodajnim objektima u oblasti u kojoj razvijate Vaš posao.

Jednostavna struktura naknada

two4betterlife™ sistem podjednako nagrađuje osobe naklonjene direktnoj distribuciji proizvoda na bazi povezivanja BluVela i potrošača, kao i one koji imaju želju i mogučnosti da se bave razvojom mreža potrošača. Plan komenzacija je jednostavan, a na Vama je da izaberete model rada, a time sve ili deo bonusa koje ćete probati da ostvarite. Obračun svih bonusa i nadoknada se vrši svake nedelje, a visok entuzijazam BluVela klijenata snažno će doprinositi Vašem brzom razvoju posla.

Visok procenat bonusa i nadoknada

Ukupan fond nagrađivanja u Programu two4betterlife™ je podeljen na 6 različitih oblika stimulacija. Maksimalan fond predviđen za isplatu je znatno iznad proseka nadoknada kompanija koje se bave klasičnim mrežnim marketingom.

 

Vaš biznis odgovara vašem životu

BluVela je okvir i infrastruktura za preduzetničko delovanje. Svaki naš Promoter ili Partner ima pravo da koristi tu infrastrukturu za razvoj svog, nezavisnog posla. Biti preduzetnik ujedno znači i biti odgovoran prema svom poslu i prema svim partnerima i klijentima koji u njemu učestvuju. Misija pomoganja ljudima da žive zdravije i kvalitetnije treba da bude i Vaš moto u životu, a svo Vaše delovanje treba da bude usmereno upravo na mogućnost da posao razvijate u skladu sa sopstvenim željama i ciljevima.

A World of Possibilities

Fleksibilnost u vezi vođenja i upravljanja BluVela poslom je podržana vrhunskom IT tehnologijom, tako da je pred Vama čitav svet mogućnosti u vezi vodjenja i upravljanja Vašim biznisom gde god da se nalazite i kada god želite da ga razvijate. Jedan od prioritetnih ciljeva BluVela je da do kraja ove godine obezbedi rad u svim zemljama evropskog kontinenta.

Lider na planu obrazovanja

Filozofija BluVele je da na principu slobodnog razmišljanja, kreativnih ideja i dvosmerne komunikacije spaja ljude. Jedan od najznačajnjih ciljeva je da se klijentima prenese informacija o značaju korišćenja proizvoda iz prodajnog asortimana. Da bi se to ostvarilo na uspečan i dugotrajno održiv način primenjuju se programi i oblici najrazličitije edukacije naših Promotera i Partnera.