Liberty Fond

Promoters over time accumulate different types of bonuses (all but the direct distribution), and when the cumulative amount reaches the gross amount of 350,000 CV, Promoter becomes Liberty Fund.

Fond Liberty iznosi 4% od ukupno ostvarenog Commision Value na mesečnom nivou i deli se linerano na sve Promotere koji se nalaze na ovom nivou. Isplata iz ovog Fonda se vrši jednom mesečno i to do 20. u mesecu za prethodni mesec.

 

New Code Bonuses

Ulaskom u Liberty Level Promoter stiče pravo na otvaranje još 2 koda, od kojih se svaki nalazi između "starog" promoterovog koda i njegovih direktnih Friend ili Promoter koji se nalaze u Power i Pay team, čime mu se omogućava nastavak rada i pravo da još 2 puta dostigne Liberty Level sa novo dobijenim kodovima.